Prvý vidiecky klaster na Slovensku, Klaster Smolenice vznikol 23. 3. 2010. Má 13 členov a motiváciou pre založenie klastra boli organizácie destinačného manažmentu v Rakúsku, na Morave a na Slovensku bol vzorom Klaster Liptov.

Ciele:
širšia spoločná propagácia obce Smolenice, ich prevádzok a pripravovaných akcií pre návštevníkov a občanov
kvalitnejšie priblížiť turistom históriu Smoleníc, Smolenický zámok, jaskyňu Driny, osobnosti Smoleníc,
prírodné atraktivity – Malé Karpaty a pod.
združiť drobných podnikateľov v obci v oblasti stravovacích a ubytovacích služieb, ale aj farmárov, včelárov,
vinárov a lesíkov – všetkých, ktorí chcú prispieť k rozvoju agroturistiky v obci
skvalitniť prácu v informačnej kancelárií, vnútorné skvalitňovanie spolupráce, lepší transfer informácií, cielená propagácia
spolupráca s VÚC Trnava, vytvorenie nových máp, cyklomáp
zvýšiť počet prenocovaní v obci – momentálne je najviac turistov jednodňových


Doterajšie aktivity:

prezentovanie na výstavách – pod VÚC Trnava - Brno, Praha, Bratislava, besedy v SRo, konferencie
vytvorenie propagačných materiálov, letákov, máp, ktoré sú dostupné na každej prevádzke
projekt 3D – virtuálne Smolenice, dostupný na www.smolenice.com
elektronické noviny – Klastrovinky - informačný elektronický spravodaj
web stránka – www.klaster.smolenice.com